Hypnose Rotterdam - Het Centrum voor Hypnose & Regressie

Hypnoterapie & Regressie
06 - 45 62 42 75
Ga naar de inhoud
Online Intakeformulier
Hypnose
Hypnose & Regressie
Hypnose Sessie
Hypnose & Klachten
Overige

Vergroten van aandacht en concentratie bij ADHD door toepassing van hypnose en hypnotherapie.


ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het gaat hierbij om een aandachtstekortstoornis, in het geval van ADHD tevens i.c.m. hyperactiviteit. ADHD en ADD zijn veel voorkomende stoornissen bij kinderen maar ook volwassenen kunnen hier last van hebben. Cijfers geven aan dat zelfs 2-5 % van de kinderen in de basisschool leeftijd er op de een of andere wijze hinder van ondervinden. Deze stoornis uit zich vaak door een gebrek aan concentratie en impulsief gedrag. Ook staat bekend dat mensen met deze aandoening vaak moeite hebben met plannen en het onder controle houden van emoties. Jongens hebben hier vaker last van dan meisjes. Ook uit de stoornis bij meisjes op een andere wijze. Zij hebben vaak last van angsten, depressie en (hevige) stemmingswisselingen.

Een ernstige vorm van ADD/ADHD kan bij kinderen vaak leiden tot slechte schoolresultaten. Bij IQ-tests scoren ze vaak lager dan medeleerlingen. Het is echter vaak een vertekend beeld, hun werkelijke IQ kan niet gemeten worden omdat zij niet in staat zijn om de aandacht vast te houden. Hoe dan ook, ouders staan soms voor een moeilijke keuze. Ze staan voor de beslissing om hun kind te laten behandelen of moeten genoegen nemen met de slechte resultaten op school. Volwassenen kunnen de symptomen van ADD en ADHD beter in de hand houden. Ze kennen hun beperkingen en kunnen deze bewust onderdrukken.ADHD / ADD niet verwarren met...

PDD-NOS, mensen met PDD-NOS ervaren problemen in de sociale omgang en hebben moeite met het begrijpen van gesproken taal. Het is dus geen aandachtstekortstoornis zoals bij ADD en ADHD wel het geval is.Autisme heb je vanaf je geboorte. De informatieverwerking in de hersenen vindt op een andere manier plaats.

Behandeling van ADD / ADHD symptomen
Wanneer er een ernstige vorm van ADD of ADHD geconstateerd wordt, gaat men veelal over op het bestrijden van de symptomen. Vaak gebeurt dit met zogenaamde stimulantia al dan niet voorafgegaan door een antidepressivum. De werkzame stof van stimulantia is methylfenidaat of dexamfetamine. Veel informatie is te vinden op het steunpunt adhd. Hypnose en hypnotherapie voor concentratieverbetering.Onbekend maakt onbemind is het gezegde dat ook hier geldt. Veel mensen denken nauwelijks een keuze te hebben als het om ADD of ADHD gaat. Iedereen die echter de moeite neemt om zelf een onderzoekje te starten, zal op verschillende alternatieve behandelmethoden stuiten. Hypnose en hypnotherapie is er één van. Gebleken is dat het een zeer effectieve behandelwijze is die door kinderen ook nog eens als leuk en spannend ervaren wordt.

Een hypnose Sessie duurt maximaal 90 minuten. Het is zaak dat je geen andere afspraken hebt na de hypnotherapie omdat je je vermoeid kan voelen maar ook omdat de behandeling kan uitlopen. Kleed je lekker comfertabel, zoals bijvoorbeeld een joggingbroek, vermijd in ieder geval knellende kleding.

Kosten Hypnose Sessie: 1 - € 135,- | 2 - € 270,- | 3 - €375,-

Ik ben telefonisch bereikbaar op:
* 06 - 45 62 42 75

Of klik hier als je wil dat ik contact met je op neem voor een Hypnose Sessie.

LET OP!
Een consult, een sessie, een behandeling of een andere dienstverlening
van Hypnose Centrum De Roos kan niet worden gezien als vervanging
van de reguliere geneeskunst.


Jeruzalemstraat 51
3061 GM - Rotterdam
06 - 45 62 42 75
Copyright 2021
Terug naar de inhoud