Hypnose Rotterdam - Het Centrum voor Hypnose & Regressie

Hypnoterapie & Regressie
06 - 45 62 42 75
Ga naar de inhoud
Online Intakeformulier
Hypnose
Hypnose & Regressie
Hypnose Sessie
Hypnose & Klachten
Overige
Algemene Voorwaarden Hypnose Centrum De Roos
De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken, hypnose sessies, behandelingen of andere dienstverlening. Als u een afspraak,een hypnose sessie, een behandeling of andere dienstverlening aan gaat bij Hypnose Centrum De Roos, dan gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

1.een hypnose sessie / een behandeling:
*Een hypnose sessie is alleen mogelijk op afspraak.
*De kosten voor  een hypnose sessie of een behandeling staan vermeldt op de website van Hypnose Centrum De Roos, www.hypnosecentrumderoos.nl, zijn actueel tenzij anders met u is overeengekomen.Na een afspraak, een hypnose sessie of behandeling dient u de betaling contant,via de bank of pin te voldoen. Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen, tenzij er anders is afgesproken, u heeft dan altijd een betaalverplichting over het gehele bedrag. Als vooraf met u is overeengekomen dat u op rekening kan betalen dan dient u de factuur binnen 5 dagen na factuurdatum te voldoen. U heeft altijd een betaal verplichting over het gehele bedrag als u een factuur heeft gekregen van Hypnose Centrum De Roos.

*Terugbetaling of vergoeding van de door Hypnose Centrum De Roos geleverde diensten of diensten die nog verleent moeten worden mbt het bedrag die betaald is voor een of meerdere sessies is niet mogelijk.

*Een afspraak, een hypnose sessie of de behandeling kan tot 24 uur van tevoren zonder verdere kosten afgezegd worden. Bij annulering binnen 24 uur dan behoudt Hypnose Centrum De Roos zich het recht voor de kosten van de afspraak, de sessie of de behandeling in rekening te brengen. Hypnose Centrum De Roos kan de afspraak op de dag zelf wegens dringende redenen afzeggen dit kan via Whatsap, Sms of Telefonisch. De afspraak wordt dan door geschoven naar een nog nader te bepalen datum, dit in overleg met de cliënt. Dit kan via Whatsap, Sms of Telefonisch.U dient totaal binnen een jaar gebruik te maken van de betaalde hypnose sessie of sessies door een afspraak te maken met Hypnose Centrum De Roos.De datum gaat in als er betaald is voor de hypnose sessie of sessies.

*Een hypnose sessie, een behandeling of een andere dienstverlening van Hypnose Centrum De Roos kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. Hypnose Centrum De Roos zal dan ook nooit een advies geven over medische zaken, medicijnen of behandelingen bij een reguliere arts of psycholoog. Een hypnose sessie of een behandeling kan mogelijkerwijs wel een aanvulling zijn. U dient dit altijd te bespreken met de behandelend arts / psycholoog.

*De hypnose sessie , een behandeling of andere activiteiten binnen Hypnose Centrum De Roos geven geen garantie voor verbetering. U neemt deel aan een hypnose  sessie, een behandeling op basis van vrije wil. U kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding of de behandeling. Hypnose Centrum De Roos is ten allen tijde niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan een hypnose sessie, een behandeling of iedere andere activiteit van Hypnose Centrum De Roos, tenzij u aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Hypnose Centrum De Roos.

*De aansprakelijkheid van Hypnose Centrum De Roos, voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van de behandeling, of de hypnose sessie.

Intakeformulier:
Bij elke eerste hypnose sessie wordt er een intakeformulier ingevuld met de tekst:``Door onderstaand intakeformulier in te vullen gaat u akkoord met de   behandelwijze hypnose.U begrijpt dat u altijd het proces zelf kunt beginnen en beëindigen. U   bent op de hoogte van het concept en geeft de hypnotherapeut toestemming   t.b.v. de behandeling. U kunt geen rechten ontlenen aan resultaten die   voorvloeien uit de behandeling. De inhoud van de sessie wordt vertrouwelijk   behandeld. U begrijpt dat hypnose geen vervanging is voor medische zorg.

U   zult uw eventuele medicatie nooit stoppen zonder advies van uw medisch-specialist   of huisarts.U bent op de hoogte van de mogelijkheden en de beperkingen die   hypnose biedt. Bij de hypnotherapie is dat rust en inspanning en geen resultaatverplichting. Tevens gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals beschreven op de   website: www.hypnosecentrumderoos.nl.

Hypnose voor kinderen tot en met 18 jaar kan alleen plaatsvinden met uitdrukkelijke toestemming van een van de ouders en of voogd , deze tekent mee met het intake formulier.Als u het vakje aanvinkt bij het invullen van het intakeformulier dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Hypnose Centrum De Roos.Het ingevulde intakeformulier en de algemene voorwaarden blijven altijd geldig gedurende alle hypnose sessies of andere dienstverleningen die u bij Hypnose Centrum De Roos afneemt.

2. Disclaimer:
De inhoud van website van Hypnose Centrum De Roos, www.hypnosecentrumderoos.nl , is met zorg samengesteld.Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.Hypnose Centrum De Roos is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

3.Wet bescherming persoonsgegevens:
Alles wat besproken wordt tijdens sessies en behandelingen is en blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie word alleen naar buiten gebracht nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor Hypnose Centrum De Roos  het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld.Hypnose Centrum De Roos verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hypnose Centrum De Roos verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen.Ook alle overige informatie die u aan Hypnose Centrum De Roos verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal nimmer aan derden beschikbaar worden gesteld.

Een hypnose Sessie duurt maximaal 90 minuten. Het is zaak dat je geen andere afspraken hebt na de hypnotherapie omdat je je vermoeid kan voelen maar ook omdat de behandeling kan uitlopen. Kleed je lekker comfertabel, zoals bijvoorbeeld een joggingbroek, vermijd in ieder geval knellende kleding.

Kosten Hypnose Sessie: 1 - € 135,- | 2 - € 270,- | 3 - €375,-


LET OP!
Een consult, een sessie, een behandeling of een andere dienstverlening
van Hypnose Centrum De Roos kan niet worden gezien als vervanging
van de reguliere geneeskunst.


Jeruzalemstraat 51
3061 GM - Rotterdam
06 - 45 62 42 75
Copyright 2021
Terug naar de inhoud