Hypnose Rotterdam - Het Centrum voor Hypnose & Regressie

Hypnoterapie & Regressie
06 - 45 62 42 75
Ga naar de inhoud
Online Intakeformulier
Hypnose
Hypnose & Regressie
Hypnose Sessie
Hypnose & Klachten
Overige


Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)


Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine
Waarvoor is EMDR bedoeld?
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Waarom    de combinatie  met     Hypnose?
Zowel  in de voorbereidende, als in de verwerkingsfase van EMDR,  is er erg veel geleend  van de  hypnotherapie. Spreekt men  in  EMDR over linking van informatie, zo spreekt  men het in hypnotherapie over het leggen nieuwe  associatieve verbanden als de essentie van  therapie. Hypnotherapeutische kennis en ervaring sluit dus heel mooi aan op  EMDR. Daarnaast ligt het behandeldoel van  EMDR  in het werkgebied  van de hypnotherapeut:  het onderbewustzijn.Zonder de verschillen tussen    EMDR en  hypnotherapie te willen ontkennen, is de uitspraak van de bekende    Amerikaanse EMDR-trainster  Carol Forgash  op het EMDR-congres    te Milaan in 2015 tekenend:  "..eigenlijk zijn we als EMDR-therapeuten  met hypnotherapie  bezig....".

Wanneer EMDR?
Wat gebeurt er met je na een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis? Je kunt de gebeurtenis verwerken of je kunt vastlopen in deze verwerking.Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen.

Gebeurtenissen:
Verschillende schokkende gebeurtenissen kunnen leiden tot verwerkingsproblemen.
Bijvoorbeeld als je slachtoffer bent van een:
 • (auto)ongeval of verwonding
 • ernstige ziekte
 • overval
 • mishandeling of getuige van mishandeling/geweld
 • (seksueel) misbruik, aanranding of verkrachting
 • brand
 • enz
Klachten:
Je kunt verschillende klachten hebben na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Denk aan:
 • nare herinneringen aan de gebeurtenis
 • herbelevingen (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurt)
 • vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben
 • sneller geïrriteerd/kort lontje
 • schaamte, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld
 • enz
Wat is het resultaat van EMDR?
EMDR is een zeer effectieve therapievorm. Al na één enkele sessies merk je resultaten zoals:
 • neutraal terug kunnen denken aan traumatische ervaringen
 • het loslaten van negatieve conclusies en overtuigingen
 • minder behoefte hebben aan verslavende middelen
 • meer zelfvertrouwen krijgen en ook eigenwaarde opbouwen
 • meer plezier hebben in het leven en ook meer vertrouwen in de toekomst
 • enz

Een hypnose Sessie duurt maximaal 90 minuten. Het is zaak dat je geen andere afspraken hebt na de hypnotherapie omdat je je vermoeid kan voelen maar ook omdat de behandeling kan uitlopen. Kleed je lekker comfertabel, zoals bijvoorbeeld een joggingbroek, vermijd in ieder geval knellende kleding.

Kosten Hypnose Sessie: 1 - € 135,- | 2 - € 270,- | 3 - €375,-

Ik ben telefonisch bereikbaar op:
* 06 - 45 62 42 75

Of klik hier als je wil dat ik contact met je op neem voor een Hypnose Sessie.

LET OP!
Een consult, een sessie, een behandeling of een andere dienstverlening
van Hypnose Centrum De Roos kan niet worden gezien als vervanging
van de reguliere geneeskunst.Jeruzalemstraat 51
3061 GM - Rotterdam
06 - 45 62 42 75
Copyright 2021
Terug naar de inhoud